Arvioitu lukuaika: 12 minuuttia
, , ,

Päiväkodin aloitus – kattava opas ja vinkit!

Päiväkodin aloitus – kattava opas ja vinkit!

Päivähoidon eli varhaiskasvatuksen aloittaminen päiväkodissa on suuri askel perheen elämässä. Päiväkodin aloitus helpottuu, kun kotona ja päiväkodissa vallitsee positiivinen asenne lapsen päiväkodin aloitusta kohtaan.

Päiväkodin aloitus alkaa yleensä varhaiskasvattajan ja vanhemman aloituskeskustelulla, jonka aikana käydään läpi sitä, millainen lapsi on päiväkodin aloittamassa. Päiväkotiin tutustutaan ensin vanhemman kanssa yleensä kolme kertaa ennen varsinaista päivähoidon aloittamista. Lapsi saa sovittuina päivinä olla yhdessä vanhemman kanssa tutustumassa päiväkodin toimintaan muutaman tunnin ajan.

Viimeisellä tutustumiskerralla lapsi viettää päiväkodissa muutaman tunnin ilman vanhempaa, kun henkilökunta on jo lapselle hieman tuttu. Toki päiväkotien välillä on eroja sen suhteen, miten tutustuminen toteutetaan, mutta vanhempana voit aina myös itse toivoa henkilökunnalta, miten haluaisit tutustumisen toteutettavan.

Päiväkodeissa tarjotaan lapsille moniin tavoitteisiin ja lakiin perustuvaa varhaiskasvatusta, jonka toiminta on suunniteltu pedagogisesti. Koulutetut varhaiskasvatuksen ammattilaiset tukevat yhteistyössä vanhempien kanssa lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista. Päiväkodissa toteutettava varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka keskiössä on lapsen kasvun, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus.

Varhaiskasvatus on myös osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen tiellä. Varhaiskasvatuksessa jokainen päivä sisältää monipuolista toimintaa, kuten leikkejä, liikuntaa, ulkoilua, musiikkia, askartelua ja retkiä. Jokaiseen päivään kuuluu myös lepohetki.

Jokaisen päiväkodin toiminnan tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja oppimista. Sosiaalisia taitojakin harjoitellaan päiväkotiryhmissä jokaisena päivänä. Lapsi saa myös tukea suomen tai ruotsin kielen oppimiseen, jos hänen äidinkielensä on jokin muu kieli. Päiväkodissa lapsen on mahdollista saada myös erityisopetusta, jos hän sitä tarvitsee.

Kasvatuskumppanuus kannattelee lasta

Kasvatuskumppanuus tarkoittaa sitä, että vanhemmat ja ammattilaiset ovat sitoutuneita toimimaan yhdessä tukeakseen lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista.

Kasvatuskumppanuus lähtee muotoutumaan heti vanhemman ja varhaiskasvattajan ensimmäisestä kohtaamisesta alkaen, päiväkodin henkilökunnan aloitteesta. Kasvatusyhteistyö muodostuu varhaiskasvatuksessa vanhempien ja varhaiskasvattajien välille silloin, kun he tekevät yhteistyötä lapsen edun mukaisesti.

Yhteistyön toimivuuden kannalta oleellista on, että vanhemmat saavat heti alkuun tunteen siitä, että he ja heidän lapsensa ovat tärkeitä ja tervetulleita päiväkotiin. Vanhemmilla ja ammattilaisilla on lapsesta olemassa erilaiset tiedot ja kokemukset, mutta on tärkeää, että kaikkia näitä tietoja pidetään osapuolten kesken yhtä tärkeinä. Mielipiteet voivat ja saavat olla erilaisia osapuolten kesken, mutta kasvatuskumppanuuden kannalta oleellista on, että kaikki kunnioittavat toistensa mielipiteitä ja jokaisella on oikeus kertoa omat näkemyksensä. Tällöin toimitaan yhdessä parhaimmalla mahdollisella tavalla lapsen parhaaksi.

Onko päiväkoti hyväksi lapselle?

Päiväkodissa jokainen lapsi on aina ammattitaitoisen henkilökunnan työn keskiössä. Päiväkodissa toteutettava laadukas varhaiskasvatus tukee tutkitusti lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.

Varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatussuunnitelma on tärkein henkilökunnan työtä ohjaava asiakirja. Suunnitelmaa päivitetään aina kaksi kertaa vuodessa ryhmän varhaiskasvatuksenopettajan ja lapsen vanhemman/vanhempien kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan ylös, millainen lapsi on kyseessä, mitkä ovat lapsen vahvuudet ja miten lapsen kanssa toimitaan, jotta lapsen taidot kehittyvät. Suunnitelmaan kirjataan myös tavoitteet, lapsen kiinnostuksen kohteet sekä onnistumisen ja oppimisen hetket.

Varhaiskasvatussuunnitelma on päiväkodissa tärkeä pedagoginen työkalu, jonka avulla luodaan laadukasta varhaiskasvatusta. Jokaiselle lapselle tehty oma varhaiskasvatussuunnitelma vahvistaa päiväkodissa toteutettavaa toiminnan suunnittelua, arviointia ja kehittämistä. Päiväkodin henkilökunta ymmärtää, miten tärkeää on kohdata jokainen perhe heti aamusta niin, että lapsi otetaan päiväkotiin lämmöllä ja tervetulleena vastaan. Vanhempien ja lasten kanssa tehtävä työ on asiakaspalvelutyötä, jossa pidetään tärkeänä positiivista ilmapiiriä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Päiväkodissa toteutettavalla varhaiskasvatuksella on lapsen edun mahdollistamiseksi monia tehtäviä. Varhaiskasvatus ehkäisee lasten syrjäytymistä, edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä vahvistaa lapsen aktiivista toimijuutta yhteiskunnassamme. Lisäksi varhaiskasvatus tukee lapsen osallisuutta sekä vanhempien omaa kasvatustyötä. Varhaiskasvattajat tekevät maailman tärkeintä työtä ja ovat hyvän tulevaisuuden mahdollistajia!

Päiväkodin aloitus vaikeaa

Päiväkodin aloitus on suuri muutos koko perheelle. Tottuminen uuteen elämäntilanteeseen vie aikaa, mutta lapsen päiväkodin aloitusta auttaa parhaiten positiivinen ilmapiiri niin kotona kuin päiväkodissakin.

Kerro päiväkodin henkilökunnalle avoimesti sinua askarruttavista asioista. Kasvattajat osaavat ja haluavat auttaa sinua ja lastasi saamaan mahdollisimman hyvän aloituksen päiväkotielämälle. Ikävä on täysin sallittua ja luonnollista. Henkilökunta haluaa tukea ja lohduttaa perhettänne päiväkodin aloituksen tuomien vaikeuksien johdosta. He haluavat, että voitte huoletta jättää lapsenne heidän vastuulleen.

Päiväkodin aloituksessa on hyvä ottaa huomioon lapsen mahdollisesti lisääntynyt levon tarve. Päiväkodissa touhutaan ja opitaan paljon erilaisia asioita joka päivä, joten on luonnollista, että lapsi voi olla kotona väsyneempi. Käyttäkää ensimmäisten viikkojen ajan päiväkodin jälkeiset illat rauhalliseen yhdessäoloon.

Päiväkodin aloitus sujuu useimmiten hyvin silloin, kun vanhempi pystyy luottamaan siihen, että kaikki tulee menemään hyvin. Yleensä heti päiväkotiin sisään astuttaessa tunnelman aistii helposti. Jokainen vanhempi tietenkin haluaa, että päiväkodista ja henkilökunnasta saa heti mahdollisimman hyvän kuvan, mutta jos käy niin, ettet sitä heti saa, niin älä jää liikaa ajatuksiisi kiinni. Henkilökunta tekee varmasti parhaansa, jotta jokaisella lapsella olisi päiväkodissa mahdollisimman hyvä olla. Päiväkodin henkilökunta haluaa että voitte perheenä luottaa heihin, joten vaikeiltakin tuntuvia asioita ei pidä epäröidä kysyä.

Joskus vanhemman oma epävarmuus päiväkodin aloituksesta saattaa aiheuttaa lapsessa itkuherkkyyttä. Ole avoin ja anna uuteen elämänvaiheeseen tottumiselle aikaa niin lapsellesi kuin itsellesikin. Vanhemman omalla asenteella ja ajatuksilla on suuri merkitys siihen, kuinka hyvin lapsen päiväkodin aloitus lähtee sujumaan. Lisäksi vanhemman rauhallisuus, positiivisuus ja luottavaisuus henkilökuntaa kohtaan vaikuttaa suoraan myös lapseen.

Suurimmaksi osaksi varhaiskasvattajat suhtautuvat työhönsä intohimoisesti ja suurella sydämellä. Henkilökunta tekee töitä aina lapsen ehdoilla ja jokainen lapsi huomioidaan yksilöllisesti. Kasvattajat haluavat yhdessä perheen kanssa rakentaa lapselle hyvän hoitopolun.

Mikä on hyvä ikä aloittaa päivähoito?

Oikeaa aikaa päivähoidon aloitukselle on vaikea määritellä. Aloitusikä riippuu ennenkaikkea perheen tilanteesta ja lapsesta itsestään. Parhaimman vastauksen osaa kertoa vanhempi itse, sillä hän tuntee lapsensa parhaiten.

Tosiasia on kuitenkin se, että jokainen lapsi tottuu kyllä päiväkotiin, toiset aiemmin ja toiset vähän myöhemmin. Moni haluaa, että lapsi osaa kävellä, ennenkuin on aika siirtyä päiväkotiin. Jokainen lapsi on kuitenkin yksilö ja perheiden tilanteet ovat erilaisia. Yleisesti ottaen nuorimmat lapset ovat päiväkodeissa noin 9 kuukauden ikäisiä. Jos sinua mietityttää, voitko laittaa lapsesi päiväkotiin hänen ikänsä puolesta, ole rohkeasti yhteydessä siihen päiväkotiin, jonne suunnittelet hakevasi lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa.

Mitä mukaan päiväkotiin?

Jokainen lapsi tarvitsee päiväkodissa seuraavia tarvikkeita:

 1. Hyvät sisätossut, jotka on helppo laittaa jalkaan ja tuntuvat mukavilta. Suosittelenkin Slipstop– merkkisiä, nahkapohjaisia sisätossuja! Ne ovat hyvin kevyet lapsen jalassa ja tuntuvat jalassa kuin sukilta.
 2. Sisällä pidettävien vaatteiden on hyvä olla sellaisia, joissa lapsen on mukava olla ja leikkiä. Valitse lapsellesi vaatteet, jotka saavat likaantua. Mieti vaatteita valitessasi myös lapsen omatoimisuutta. Mitä helpompi lapsen on pukea vaate itse ylleen, sitä enemmän hän haluaa pukea itse. Varavaatteitakin tulee päiväkodissa olla noin 2-3 vaatekertaa. Mitä pienempi lapsi on kyseessä, sitä enemmän varavaatteita hän tarvitsee.
 3. Omat vaipat myös mukaan, jos lapsi niitä tarvitsee.
 4. Oikeankokoiset kumisaappaat, kurahousut, sadetakki ja kurahanskat (tarkista välillä että ovat ehjät ja koko on oikea) Suosittelen hankkimaan fleecevuorellisen sadehaalarin! Lapsen on helppo pukea sadehaalari itse ja päiväkodin henkilökunta kiittää, kun on yhdet kurahousut vähemmän puettavana.
 5. Nimi jokaiseen vaatteeseen! Esim. nimitarrat ovat selkeitä ja hyviä sekä kestävät myös pesussa. (esim. Ikioma Nimilappu)
 6. Pienelle lapselle tutti/tuttipullo voi olla kovinkin tärkeä lapsen aloittaessa päiväkodin. Tutti saa olla mukana, eikä siitä ole syytä yrittää luopua samaan aikaan kun lapsi aloittaa päiväkodin. Tutti voi päinvastoin auttaa lasta sopeutumaan. Pienelle lapselle itse päiväkodin aloitus on jo iso muutos.
 7. Oma kansio – iso A4 mappi (tässä asiassa eroja päiväkotien välillä)
 8. Oma unikaveri – se luo lapselle turvantunnetta

Miten totuttaa lapsi päiväkotiin?

Lapselle tulee antaa aikaa tottua päiväkotiin. Muutokseen sopeutuminen voi joiltakin lapsilta onnistua mutkattomastikin ja toiset taas tarvitsevat enemmän aikaa.

Päiväkotiin sopeutumiseen vaikuttavat muun muassa lapsen temperamentti, ikä ja aiemmat kokemukset. Myös vanhemman omalla tavalla toimia on merkitystä lapsen tottumiseen uuteen ympäristöön. On hienoa ja hyvä asia lapsen kannalta, jos vanhempi voi ainakin tärkeimmissä asioissa aidosti luottaa päiväkotiin ja lasta hoitaviin aikuisiin.

Oletetustikin suuri merkitys lapsen sopeutumiselle päiväkotiin on myös henkilökunnan omilla toimintatavoilla ja arjen sujumisella. Merkitystä on sillä, minkälainen suhde lapselle muodostuu päiväkodin aikuisiin ja ikätovereihin, tuleeko lapsi kuulluksi ja ymmärretyksi omana itsenään ja onko lapsella päiväkodissa hyvä ja turvallinen olo.

Illat on hyvä rauhoittaa virikkeellisen päiväkotipäivän jälkeen ja keskittyä antamaan lapselle paljon läsnäoloa ja rauhallista tekemistä. Esimerkiksi yhteiset satuhetket ja legorakentelut tai palapelit ovat hyviä. On myös normaalia, jos lapsi osoittaa mieltään kotona päiväkotipäivien jälkeen. Useimmiten syynä on väsy ja ikävä.

Päiväkotiaamuja varten on hyvä laittaa kaikki mahdollisimman valmiiksi, jotta aamulla ei tarvitse etsiä mitään. Valmistele lasta jo seuraavaa päiväkotipäivää varten – kerro, mitä kivaa päiväkodissa tullaan tekemään seuraavana päivänä. Lapselle voi myös tehdä/hankkia oman kalenterin kuvineen helpottamaan ja hahmottamaan lapsen arkea. Kuvien avulla lapsi hahmottaa, milloin mennään päiväkotiin ja mitä tehdään yhdessä päiväkodin jälkeen.

Viedessäsi lasta päiväkotiin, älä viivyttele hyvästejä, vaan tee lapsen tuonneista ja viemisistä positiivisia. Tehkää yhteinen ”erorituaali”, jonka toistat joka kerta samanlaisena, kun viet lapsen päiväkotiin. Esim. halaus, suukko ja iloinen vilkutus, jonka jälkeen vanhempi lähtee, vaikka lapsi jäisikin itkemään.

Päiväkodin aloitus – päiväkodissa tarjotaan lapsille myös tärkeitä elämyksiä. Muun muassa metsäretket ovat monesti viikon kohokohta!

Päiväkodin aloitus 1v

Lapsella on mahdollisuus aloittaa päiväkoti noin yhdeksän kuukauden iässä, kun vanhempainrahakausi päättyy. Nuorimmat päiväkodin aloittaneet lapset ovat iältään noin 9-10 kuukauden ikäisiä.

Jokaiseen päiväkotiin lapset ovat lähtökohtaisesti tervetulleita heti siinä vaiheessa, kun hoidon tarve tulee perheessä ajankohtaiseksi. Monesti vanhemmat miettivät kovastikin, voiko näin pientä lasta vielä laittaa päiväkotiin, mutta lapset ovat nopeita sopeutumaan. Joskus perheen tilanne vain on sellainen, ettei kumpikaan vanhemmista pysty jäädä enää kotiin lapsen kanssa ja päiväkoti on toimivin ratkaisu.

Päiväkodin aloitus 2v

Kahdenvuoden iässä lapsi haluaa harjoitella paljon erilaisia taitoja ja päiväkoti onkin paras paikka täyttämään lapsen kiinnostus uusia asioita kohtaan.

Lapsi on tässä iässä tärkeässä itsenäistymisiässä. Kaksivuotiaalla on usein jo muutamia sanoja tai kaksisanaisia lauseita. Varsinkin puheenkehityksessä vanhempi voi huomata suuren harppauksen lapsen aloittaessa päiväkodin.

Juuri kaksi vuotta täyttänyt lapsi saattaa pelätä äidistä eroon joutumista. Hoitoon jääminen vieraaseen paikkaan ja vieraiden ihmisten luokse voi olla aluksi vaikeaa, mutta pehmeä lasku päiväkodin aloitukseen tukee lapsen sopeutumista uuteen ympäristöön. Tässä vaiheessa esimerkiksi tutista luopuminen kannattaa jättää myöhemmälle, sillä se on yhdessä päiväkodin aloituksen kanssa liian suuri muutos lapselle.

Päiväkodin aloitus 3v

Lähestyessään kolmen vuoden ikää lapsen on usein helpompi olla erossa vanhemmistaan ja kestää heidän poissaoloaan. Päivähoito on suositeltavaa aloittaa viimeistään tässä ikävaiheessa, jotta lapsi saa harjoitella päivittäin muun muassa sosiaalisia taitojaan ikätovereiden kanssa.

Lapsen on hyvä olla välillä muidenkin aikuisten, kuin vanhempien seurassa. Muistikuva vanhemmista on jo sen verran vakiintunut, että lapsi kykenee esimerkiksi päivän kestävän eron aikana palauttamaan mieleensä mielikuvansa vanhemmistaan ja saamaan näin lohtua. Kun lapsi on saanut vanhemmilta turvallista ja jatkuvaa huolenpitoa, hän voi luottaa siihen, että vanhempi kyllä palaa takaisin.

Vinkit päiväkodin aloitukseen!

 1. Lapsen tutustuessa päiväkotiin on hyvä, että myös vanhempi on mukana tutustumassa uuteen elämänvaiheeseen yhdessä lapsen kanssa.
 2. Päivähoito on hyvä aloittaa ensin lyhyemmillä päivillä. Tällä tavalla lapsi saa tutustua uuteen paikkaan turvallisesti vanhemman kanssa. Myös vanhempi pääsee tutustumaan päiväkodin arkeen ja sen aikuisiin.
 3. Rytmi uuteen elämänvaiheeseen löytyy pikku hiljaa. Vähitellen lapsi on päiväkodissa pidempiä päiviä ilman vanhempaa. Lempeä lasku voi kestää lapsesta riippuen muutamasta päivästä muutamaan viikkoon.
 4. Päiväkotiaamuja varten on hyvä laittaa kaikki mahdollisimman valmiiksi jo edellisenä iltana. Näin ei aamuisin kulu aikaa siihen, että vielä etsit jotain.
 5. Vertaistuen tärkeys – juttele päiväkotielämästä niiden vanhempien kanssa, keiden lapset jo ovat päiväkodissa. Näin saat jo etukäteen kuvaa siitä, mitä odottaa
 6. Halutessasi voit yrittää jo etukäteen siirtää päiväunia pikkuhiljaa kohti päiväkodin rytmiä (päiväunet klo 12.00) tästä ei kuitenkaan kannata ottaa mitään stressiä! Lapsi pääsee kyllä rytmiin ilman että alatte jo kotona siirtämään niitä päiväkodin omaan rytmiin
 7. Työstä vanhempana omia ajatuksiasi positiiviseen suuntaan – näin pystyt olla lapsen tukena silloin, kun lapsella on vaikeaa ja haastavaa
 8. Innostu lapsen kanssa päiväkodista! – tutustumisvaiheessa bongaa lapsen kanssa kaikkia niitä kivoja asioita päiväkodista, mistä luulet lapsen tykkäävän
 9. Lukekaa kirjoja aiheeseen liittyen – kirjallisuus tukee päiväkodin aloitusta (esim. ”Päiväkodissa on kivaa”- satukirja)
 10. Huomioi lapsi aina positiivisesti, kun tuot ja haet häntä päiväkodista. Älä pitkitä lähtöäsi ja hyvästelytilannetta. Muodosta tuttu ”erorituaali”. Esim. halaus, suukko ja iloinen vilkutus. Kun lapsi huomaa sinusta, että päiväkotiin meneminen on kiva asia, lapsestakin alkaa tuntua samalta.

Onko päiväkodin aloitus teillä pian ajankohtainen? 🙂

Kiitos, että kävit lukemassa artikkelin! Tervetuloa seuraamaan postauksiani myös instagramiin: lapsenkasvatus

Jätä kommentti