, , ,

Vanhemmuus tuo mukanaan paljon vastuuta, mutta samalla rikastuttaa elämää merkittävimmällä tavalla. Se on suuri lahja, jota emme voi pitää itsestäänselvyytenä. Vanhemmuuteen kuuluu myös haasteet lapsen kasvatuksessa ja tärkeää onkin muistaa olla armollinen itseä kohtaan. Vanhemmuus on yksi elämän merkittävimmistä tehtävistä, ja se tarjoaa runsaasti ilon hetkiä, mutta myös haasteita. Lempeän … Lue lisää

, , ,

Lempeä kasvatus on kasvatustyyli, joka korostaa lapsen kunnioittamista, yhteyden vaalimista ja empaattista lapsen kohtaamista. Se pyrkii näkemään lapsen käytöksen taakse ja ymmärtämään lapsen tunteiden takana olevat tarpeet. Lempeä kasvatus auttaa vanhempia hyväksymään lapsen tunteet ja kehittämään kokonaisvaltaista ymmärrystä lapsen tarpeista ja kehityksestä. Lempeä kasvatus on käytännössä lapsen puolella olemista ja … Lue lisää

, , ,

Positiivinen psykologia etsii keinoja lisätä ihmisten onnellisuutta ja positiivista asennetta elämään. Se tutkii myös sitä, miten voimme tunnistaa ja kehittää itseämme kohti parasta versiota itsestämme sekä edistää mahdollisuuksiamme menestyä ja muuttaa omaa elämää parempaan suuntaan. Positiivinen psykologia on psykologian alaan kuuluva poikkitieteellinen tutkimussuuntaus, joka tutkii ihmisen optimaalista hyvinvointia ja onnellisuutta. … Lue lisää

,

Lasten ruutuaika on aika, jonka lapsi käyttää digitaalisten laitteiden ja sisältöjen parissa. Digitaalisia laitteita ovat esimerkiksi televisio, tabletti, puhelin, pelikonsolit ja tietokoneet. Digitaalisia sisältöjä ovat sen sijaan erilaiset videot ja elokuvat, mobiilisovellukset sekä pelit. Digilaitteilla on tänä päivänä paljon iloa ja hyötyäkin lasten elämässä. Erityisesti tablet-laitteen parissa lapset viihtyvät hyvinkin … Lue lisää

, ,

Tutista luopuminen on lapselle usein vaikeaa, sillä se tuottaa lapselle samankaltaista hyvän olon tunnetta kuin oma vanhempikin. Osa lapsista ei suostu syömään tuttia ollenkaan ja osa taas kokee tutin hyvin tärkeäksi. Moni lapsi kaipaa tuttia lohduttaakseen itseään. Tutti tuo hyvää ja rauhallista oloa lapselle. Se rentouttaa ja antaa turvaa. Imemisen … Lue lisää

, ,

Tarrataulu on lapselle motivoiva keino harjoitella uutta taitoa. Lasta voi tarrataulun avulla tukea harjoittelemaan melkein mitä tahansa taitoa, joka vaatii vielä harjoitusta. Tehokkainta on harjoitella tarrataulun avulla aina yhtä taitoa kerrallaan. Tarrataulu on lapselle motivaatiota ja onnistumisen halua kasvattava keino. Aikuisen ei kuitenkaan pidä unohtaa kehuja sen jälkeen, kun lapsi … Lue lisää

Aistiyliherkkyys voi näkyä lapsessa monin eri tavoin. Yliherkkyyttä voi esiintyä joko yhden tai useamman aistin kohdalla. Näitä herkistyneitä aisteja voivat olla näköaisti, hajuaisti, makuaisti, kuuloaisti sekä tuntoaisti. Aistiyliherkkä lapsi reagoi aistimuksiinsa voimakkaammin ja usein myös pitkäkestoisemmin kuin lapsi, jonka aistitiedon säätely toimii normaalisti. Motoriset taidot ja suorituskyky ovat usein alhaisempia … Lue lisää

Toisen lapsen syntyminen perheeseen on iso muutos esikoisen elämässä. On hyvin yksilöllistä, kuinka esikoinen suhtautuu uuteen vauvaan, mutta vanhempikin voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, kuinka vahvaksi sisaruussuhde lopulta muotoutuu. Ensimmäinen lapsi on tottunut saamaan vanhemmiltaan ja muilta läheisimmiltä ihmisiltään paljon huomiota. Yhtäkkiä lapsen elämään tuleekin toinen lapsi, pikkusisarus, joka vaatiikin … Lue lisää

, ,

Lapsen aggressio saattaa joskus purkautua niin, että lapsi lyö joko itseään tai muita. Lapsi ei vielä tässä vaiheessa osaa tai kykene toimimaan muulla tavalla ja aikuisen tehtävänä onkin tarjota tukea ja rakentavampia tapoja lapsen aggression hallintaan. Lapsen raivokohtaukset voivat usein aiheuttaa myös sen, että tunteiden ylikuumeneminen saa lapsen toimimaan ei-.toivotulla … Lue lisää

, , ,

Lapsen raivokohtaukset ovat lapsen tapa reagoida haastaviin tunteisiin. Raivokohtauksen aikana vanhemman on hyvä muistaa, että kaikki tunteet ovat sallittuja, mutta merkitystä on sillä mitä teemme kohdatessamme haastavan tunteen. Muita tai itseään ei saa satuttaa. Tutustu verkkokurssiini: Lapsen raivokohtaukset – verkkokurssi raivon kesyttämiseen Lapsen raivokohtaukset ovat aikuiselle merkki siitä, että lapsen … Lue lisää

, , , ,

Jos lapsi ei tottele, se johtuu yleensä lapsen kokemasta epäreilusta tilanteesta. Lapsi saattaa kokea, että häntä ei ole tarpeeksi kuunneltu tai hänen ajatuksiaan ei ole otettu huomioon. Lapsen ajattelun taitojen kehittäminen on pitkällä tähtäimellä paljon kannattavampaa kasvatusta kuin tottelevaisuuteen opettaminen. Miksi lapsi ei tottele? Syitä lapsen tottelemattomuuteen voi olla tilanteesta … Lue lisää

, , , , , ,

Lapsen puheen kehitys vahvistuu vuorovaikutussuhteessa häntä hoivaavien aikuisten kanssa. Heti syntymästä alkaen varhaisen hoivasuhteen tunnepitoisuus säätelee sitä, mitä ja millä tavalla lapsi alkaa kommunikoida. Lapsen puheen kehitykselle tärkeää lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta rakennetaan jo raskauden aikana. Muutokset odottavan äidin kehossa raskauden aikana vahvistavat sitoutumista omasta lapsesta huolehtimiseen. Kehitystä vie … Lue lisää

, , ,

Itsesäätely on itsensä ja oman käyttäytymisensä tietoista ohjaamista tavoitteita kohti, häiriötekijöistä välittämättä. Itsesäätely tarkoittaa myös samaa kuin itsekuri tai tahdonvoima. Itsesäätely on taito, joka vaatii kehittyäkseen sen aktiivista käyttöönottoa. Itsesäätely vaatii tietoista, tavoitteisiin perustuvaa toimintaa. Se liittyy vahvasti myös toiminnanohjaukseen, motivaatioon ja tunteiden säätelyyn. Itsesäätely on jokapäiväisessä käytössämme ja sen … Lue lisää

, , ,

Lapsen kasvatus on sekä lapsen että kasvattajan yhteistä vuorovaikutusta sekä matka kohti toisiinsa tutustumista. Lapsen kasvatuksen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on tukea lasta pärjäämään elämässään itsenäisesti. Hyvää kasvua tukee vanhempien luoma turvallisuus, hyvinvointi sekä pysyvyys. Olennaista on, että vanhempi saa luotua toimivan suhteen lapsen kanssa, vaikka he olisivatkin yhdessä erilaisia. Esimerkiksi … Lue lisää

, , ,

Ennen vanhaan lapsia uhkailtiin ”koivuniemenherralla” ja tukasta vetäminen sekä luunapit kuuluivat lapsen kasvattamiseen. Vuosikymmeniä eteenpäin mentäessä ja monien tutkimusten myötä nämä menetelmät onneksi jäivät ja kasvatuksen keskiöön tulivat tunnekasvatus, vuorovaikutuksen tärkeys sekä lapsilähtöisyys. Kurittaminen ei opettanut, vaan jätti jälkensä moneen meistä. Miksi lapsi ei tottele? Mieti ensin, miten ohjeistat lastasi. … Lue lisää

, , ,

Lapsen uhmaikä on tahtoikä, jolloin lapsi testaa oman tahdon rajoja. Uhmaikä on tärkeä vaihe lapsen persoonallisuuden kehityksessä sekä edellytys lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle ja kehitykselle. Opi parhaat keinot lapsen uhman helpottamiseksi Lapsen raivokohtaukset kuuluvat osaksi uhmaikäisen lapsen elämää ja ovat täysin normaali näky arjessa. Uhmaiässä oleva lapsi on vielä täysin omien … Lue lisää

Vauvan nukuttaminen ABC
,

Vauva-arjen tuoma unenpuute ja vauvan nukuttaminen ovat asioita, jotka tuottavat ainakin jossain määrin haasteita ihan jokaisessa lapsiperheessä. Katkonaiset yöt vaikuttavat niin henkiseen kuin fyysiseenkin jaksamiseen sekä pahimmassa tapauksessa johtavat jopa masentuneisuuteen. Myös vanhemman ja lapsen välinen kiintymyssuhde vaikuttaa lapsen nukkumiseen. Kaikki vauvat ovat erilaisia- jos jokin toimii toisella, se ei … Lue lisää