,

Lapset rakastavat erilaisia leikkejä ja pelejä. Lasten leikit tekevät hyvää lasten kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja ennenkaikkea leikki on iloa, jota on mukava jakaa yhdessä. Leikin aikana lapsi kasvattaa ymmärrystään siitä, kuka ja millainen hän on. Lasten leikit lisäävät kokonaisvaltaista hyvinvointia ja onnellisuutta. Sitä onnellisempi aikuinen lapsesta tulee, mitä vanhemmaksi hän leikkii. … Lue lisää

,

Kesällä on mukava ideoida lapsille hauskaa yhteistä tekemistä. Myös lasten on tärkeä päästä viettämään kesälomaa, sillä yhdessä tekeminen koko perheen kesken on tärkeää. Erilaista kesätekemistä lapsille on mukava suunnitella yhdessä koko perheen kesken ja ilmaistakin tekemistä löytyy paljon jokaisesta kaupungista. Lapset viettävät kesällä suurimman osan ajasta ulkona, joten lasten ruutuaika … Lue lisää

,

Leikki tukee kokonaisvaltaisesti lapsen kehitystä. Leikkiin osallistuminen alkaa lapsen omasta sisäisestä halusta olla mukana toiminnassa. Parhaiten lapsi oppii juuri leikin kautta. Leikki tuottaa lapselle iloa ja hyvää oloa. Samalla lapsi harjoittelee monia eri taitoja. Lapsi ei minkään muun toiminnan aikana harjoita samaan aikaan yhtä monta taitoa kuin yhden leikin aikana. … Lue lisää

, , ,

Lapsen kasvatus on sekä lapsen että kasvattajan yhteistä vuorovaikutusta sekä matka kohti toisiinsa tutustumista. Lapsen kasvatuksen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on tukea lasta pärjäämään elämässään itsenäisesti. Hyvää kasvua tukee vanhempien luoma turvallisuus, hyvinvointi sekä pysyvyys. Olennaista on, että vanhempi saa luotua toimivan suhteen lapsen kanssa, vaikka he olisivatkin yhdessä erilaisia. Esimerkiksi … Lue lisää

, , , , , ,

Lapsen puheen kehitys vahvistuu vuorovaikutussuhteessa häntä hoivaavien aikuisten kanssa. Heti syntymästä alkaen varhaisen hoivasuhteen tunnepitoisuus säätelee sitä, mitä ja millä tavalla lapsi alkaa kommunikoida. Lapsen puheen kehitykselle tärkeää lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta rakennetaan jo raskauden aikana. Muutokset odottavan äidin kehossa raskauden aikana vahvistavat sitoutumista omasta lapsesta huolehtimiseen. Kehitystä vie … Lue lisää

, , ,

Itsesäätely on itsensä ja oman käyttäytymisensä tietoista ohjaamista tavoitteita kohti, häiriötekijöistä välittämättä. Itsesäätely tarkoittaa myös samaa kuin itsekuri tai tahdonvoima. Itsesäätely on taito, joka vaatii kehittyäkseen sen aktiivista käyttöönottoa. Itsesäätely vaatii tietoista, tavoitteisiin perustuvaa toimintaa. Se liittyy vahvasti myös toiminnanohjaukseen, motivaatioon ja tunteiden säätelyyn. Itsesäätely on jokapäiväisessä käytössämme ja sen … Lue lisää