Arvioitu lukuaika: 10 minuuttia
,

Lasten leikit – suosituimmat leikit sisälle ja ulos!

Lasten leikit – suosituimmat leikit sisälle ja ulos!

Lapset rakastavat erilaisia leikkejä ja pelejä. Lasten leikit tekevät hyvää lasten kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja ennenkaikkea leikki on iloa, jota on mukava jakaa yhdessä. Leikin aikana lapsi kasvattaa ymmärrystään siitä, kuka ja millainen hän on.

Lasten leikit lisäävät kokonaisvaltaista hyvinvointia ja onnellisuutta. Sitä onnellisempi aikuinen lapsesta tulee, mitä vanhemmaksi hän leikkii. Lasten leikit ovat heidän tapansa oppia ja olla osa maailmaa. Jokainen lapsi tarvitsee kiireettömyyttä ympärilleen, jotta leikin syvin olemus mahdollistuu. Aikuisten tehtävänä on turvata lapsille mahdollisuus kiireettömään leikkiin.

Leikkiessään lapset työstävät hyvin monenlaisia taitoja. Leikki kehittää niin mielikuvitusta, luovuutta, ongelmanratkaisutaitoja, ajatteluntaitoja, vuorovaikutustaitoja kuin myös taitoja luottaa itseensä ja omaan pärjäämiseen. Yhteinen leikki aikuisen kanssa lisää vuorovaikutusta lapsen kanssa sekä osoittaa lapselle, että aikuinen on kiinnostunut hänen ajattelumaailmastaan. Lasten leikit tarvitsevat ympäristön, joka sisältää runsaasti tilaa seikkailla ja kokeilla.

Tämä artikkeli käsittelee erilaisia sääntöleikkejä, joissa erityisesti 3-6 vuotiaat lapset oppivat ennenkaikkea vuorovaikutustaitoja ja kuuntelemaan sekä noudattamaan ohjeita. Sääntöleikkien aikana lapset kehittävät myös itsesäätelyn taitojaan, matemaattisia taitoja, yhteistyötaitoja sekä vahvistavat pettymyksensietokykyä. Sääntöleikkejä ovat erilaiset laululeikit, yhteisleikit ja liikunnalliset leikit. Lapsen kasvaessa sääntöleikkien määrä luonnollisesti kasvaa. Alle 3-vuotiaat lapset tutustuvat sääntöleikkien maailmaan ensin erilaisten laululeikkien avulla.

Lasten leikit ovat polku kohti onnellista aikuisuutta

Lasten leikki

Leikki on lapsen elämässä hänen tärkein tehtävänsä ja merkittävin itsetunnon vahvistaja. Lasten leikissä aikuisen rooli on tukea leikkiä ja toimia sen mahdollistajana. Mikään ei ole lasten maailmassa tärkeämpää kuin leikki.

Aikuinen on lasten leikin mahdollistaja, jonka tehtävänä on arvostaa lasten leikkiä ja antaa sille aikaa. Lasten kanssa on tärkeää leikkiä ainakin silloin, kun he sitä itse pyytävät. Näin osoitat lapselle arvostavasi hänen leikkiään ja ennenkaikkea häntä itseään. Lasten leikit kehittävät sanavarastoa, sekä vahvistavat lapsen aivoja ja ihmissuhteita. Lisäksi leikki vahvistaa ja suojaa lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ennenkaikkea mielenterveyttä. Varsinkin erilaista leikinomaista kesätekemistä lapsille on kiva järjestää sekä sisälle että ulos.

Lasten leikit sisällä

Sääntöleikeistä suosituimpia lasten sisäleikkejä ovat piiloleikki, avaimen piilotus, tuolipiiri, vettä kengässä ja toffee.

Kuka on piilossa?: tähän leikkiin tarvitaan lasten lisäksi musiikkia ja lakana. Tätä leikkiä on hyvä leikkiä silloin, kun lapset jo tuntevat ja tietävät toisensa nimeltä. Kun musiikki soi, lapset saavat juosta sovitussa tilassa. Kun musiikki lakkaa, lapset pysähtyvät ja menevät lattialle/maahan makaamaan kivi-asentoon ja laittavat silmät kiinni. Aikuinen peittää yhden lapsista lakanalla ja lasten tehtävänä on arvata, kuka on piilossa lakanan alla. Tätä leikkiä voi aivan hyvin leikkiä myös ulkona!

Avaimen piilotus: yksi lapsista tai aikuinen piilottaa huoneeseen avaimen, jota on ensin näyttänyt lapsille. Kun lapset tulevat huoneeseen, he etsivät avainta ja se, joka avaimen löytää, menee lattialle istumaan paljastamatta muille esineen paikkaa. Ensiksi istunut saa seuraavalla kerralla piilottaa avaimen. Tätä leikkiä voi leikkiä millä tahansa esineellä, esim. pehmolelulla tai muilla leluilla.

Kim-leikki: aikuinen asettaa lattialle esineitä, jotka nimetään aluksi yhdessä lasten kanssa. Sen jälkeen aikuinen peittää esineet liinalla ja ottaa pois yhden esineen niin, että lapset eivät näe. Liina poistetaan ja lapset yrittävät arvata mikä esine puuttuu. Esineitä voidaan lisätä, jos leikki tuntuu liian helpolta.

Piiloleikki: yksi lapsista toimii etsijänä ja laskee kymmeneen tai kahteenkymmeneen sillä välin, kun muut menevät piiloon. Se lapsi, joka löytyy viimeisenä, pääsee seuraavaksi etsimään muita.

Tuolipiiri: Tuolit asetetaan piiriin selkänoja piirin keskustaan. Tuoleja on aina yksi vähemmän kuin leikkijöitä. Aikuinen laittaa musiikin soimaan ja lapset kulkevat piirissä tuolien ympäri. Kun musiikki loppuu, lapset etsivät itselleen tuolin johon istuvat. Yksi lapsista jää ilman tuolia ja hän joutuu pois leikistä. Piiristä otetaan taas yksi tuoli pois ja leikki jatkuu. Viimeisellä kierroksella on mukana enää yksi tuoli ja kaksi lasta. Tätä leikkiä lapset rakastavat!

Vettä kengässä: lapset jaetaan kahteen yhtäsuureen ryhmään. Toiset menevät oven taakse jonoon ja toiset istuvat oven toiselle puolelle tuoleille tai penkeille. Lapset, jotka istuvat, valitsevat kukin parikseen jonkun oven toisella puolella olevista lapsista niin, että kaikilla on eri pari. Oven takana seisovat lapset tulevat huoneeseen yksi kerrallaan, menevät jonkun lapsen eteen ja kysyvät: ”Oletko ystäväni?” jos oikea pari löytyi, lapsi vastaa ”kyllä olen” ja kysyjä jää istumaan lattialle hänen eteensä. Mutta jos pari ei ole oikea, hänelle vastataan ”vettä kengässä” ja lapsen tehtävänä on konkata takaisin ovelle. Sen jälkeen oon uuden lapsen vuoro. Leikkiä jatketaan niin kauan, kunnes kaikki ovat löytäneet itselleen oikean parin.

Kurki ja sammakot: tähän leikkiin tarvitaan rumpu tai jokin muu soitin. Lapsista yksi valitaan kurjeksi. Muut lapset asettuvat lattialle sammakko-asentoon. Kun kurki alkaa rummuttamaan, sammakot hyppivät rummutuksen tahdissa. Kun kurki lopettaa rummutuksen, sammakot ovat liikkumatta omalla paikallaan. Kurki tulee sammakoiden luo tarkastelemaan, liikkuuko joku ja jos kurki näkee, että joku liikkuu, hän koskettaa sitä, eli ”syö sammakon”, jolloin lapsi siirtyy leikistä pois. Kurki jatkaa rummutusta niin kauan, kunnes kaikki sammakot on syöty.

Mikä on muuttunut? lapset istuvat rivissä ja yksi lapsista tulee seisomaan muiden eteen. Lapset katsovat edessä olevaa lasta ensin tarkkaan ja sulkevat sitten silmänsä. Sillä välin edessä oleva lapsi muuttaa jotain itsessään, esim. nostaa housun lahkeen polveen asti. Tämän jälkeen muut lapset saavat katsoa ja kertoa, mikä lapsessa on muuttunut.

Toffee: lapset ovat piirissä ja menevät lattialle vatsalleen makaamaan ja ottavat toisiaan kädestä kiinni. Aikuinen käy vuorotellen vetämässä kunkin lapsen jalkoja yhtäaikaa itseensä päin ja yrittää saada ”toffeeta” irtoamaan. Kun yksi lapsi saada irrotettua piiristä, toffeepiiri pienenee ja lapset ottavat taas toisiaan käsistä kiinni. Tässä leikissä on hyvä olla toinenkin aikuinen, sillä tässä leikissä tulee taatusti hyvä hiki päälle. Lapset rakastavat tätä leikkiä!

Lasten leikit ulkona

Sääntöleikeistä suosituimpia lasten ulkoleikkejä ovat kaikki hippaleikit sekä polttopallo, peili, hiirenhäntä ja pallo paikalla.

Aurinko ja pakkanen: Puolet lapsista ovat aurinkoja ja toinen puoli pakkasia. Pakkaset ottavat aurinkoja kiinni ja kiinni jäädessään auringot jähmettyvät paikoilleen. Pelastaa voi halaamalla.

Karhu nukkuu: lapset seisovat piirissä ja yksi lapsista menee ”nukkumaan” maahan piirin keskelle. Piirin pyöriessä nukkuvan karhun ympärillä, lauletaan: ”Karhu nukkuu, karhu nukkuu talvipesässänsä. Ei ole vaaraa kellään, näin sitä leikitellään. Karhu nukkuu, karhu nukkuu, eipäs nukukkaan!” Tämän jälkeen karhu herää ja yrittää saada yhden lapsista kiinni. Kiinni jääneestä lapsesta tulee uusi karhu.

X-hippa: Aikuinen ottaa lapsia kiinni. Kun lapsi jää kiinni, hän jää seisomaan x-asentoon. Muut lapset voivat pelastaa hänet ryömimällä jalkojen välistä.

Ketjuhippa: Ensin yksi lapsista on hippa ja muut lapset juoksevat karkuun merkityn alueen sisällä. Kun hippa saa jonkun lapsista kiinni, tulee hänestä hipalle pari, jolloin he ottavatkin nyt yhdessä muita kiinni käsi kädessä. Kun seuraava lapsi saadaan kiinni, tulee hän myös ketjun jatkoksi. Leikki jatkuu kunnes kaikki lapset on saatu kiinni.

Peili: yksi lapsista on peili ja hän seisoo selin muihin lapsiin, jotka seisovat rivissä peilin takana noin 5-10 metrin päässä. Lapset yrittävät päästä koskettamaan peiliä niin, ettei peili huomaa että he liikkuvat. Aina kun peili kääntyy katsomaan lapsia, he jähmettyvät paikoilleen ja yrittävät olla liikkumatta. Jos peili näkee jonkun liikkuvan, hänen on palattava lähtöpaikalleen ja aloitettava alusta. Se lapsi, joka koskee peiliin ensimmäisenä, saa olla seuraava peili.

Polttopallo: Maahan piirretään piiri. Lapset menevät piirin sisälle ja yksi lapsi tai aikuinen valitaan polttajaksi. Polttaja ottaa pallon käteensä ja yrittää palloa heittämällä osua lapsia jalkoihin ja yrittää näin polttaa heitä. Se lapsi, johon pallo osuu, on poltettu ja siirtyy myös polttajaksi. Se lapsi, jota ei saada poltettua ja jää viimeiseksi piiriin seisomaan, pääsee seuraavalla kierroksella ensimmäiseksi polttajaksi.

Käärmeen pyrstö: Lapset tekevät jonon niin, että jokainen tarttuu edellä olevaa lasta vyötäisiltä. Jonon viimeiselle kiinnitetään huivi vyötärölle. Jono lähtee liikkeelle ja ensimmäinen yrittää saada huivin irrotettua itselleen. Kun huivi saadaan irrotettua, pyrstön napanneesta tulee uusi pyrstö ja jonossa toisena olleesta tulee käärmeen pää ja leikki jatkuu.

Hiirenhäntä: yksi leikkijöistä pyörittää narua maata vasten. Muut lapset yrittävät hypätä paikallaan narun yli niin, ettei naru osu heihin. Seuraava narun pyörittäjä on se, kehen naru osuu.

Pallo paikalla: leikkijät päättävät ensin yhdessä, missä on pallon paikka. Tämän jälkeen valitaan, kuka on etsijä ja kuka potkaisee pallon. Kun pallo on potkaistu, etsijä hakee pallon takaisin omalle paikalleen ja huutaa sen jälkeen ”pallo paikalla!”. Sillä välin muut leikkijät menevät piiloon. Jos etsijä näkee jonkun leikkijöistä, hän menee takaisin pallon luo ja huutaa lapsen nimen, esim. ”Elli nähty!” ja Elli tulee pallon viereen seisomaan. Se lapsi, jota etsijä ei ole nähnyt, voi pelastaa muut lapset potkaisemalla pallon pois paikaltaan, jos etsijä ei itse ehdi pallon luokse sanomaan ”pelastajan” nimeä. Kun kaikki leikkijät on nähty, vaihtuu uusi etsijä.

Leikkejä pienille lapsille

Alle 3-vuotiaat lapset haluavat usein olla mukana isompien lasten sääntöleikeissä. Jo taaperoikäiset nauttivat säännöistä ja esimerkiksi laululeikit toistuvat aina tietyllä tavalla, joita pienet lapset seuraavat parhaansa mukaan.

Lalululeikeistä suosituimpia ovat pienten lasten keskuudessa hämä-hämähäkki, tuiki tuiki tähtönen, missä on peukalo?, metsämökin ikkuna, pienen pieni veturi, elefanttimarssi ja leipuri hiiva. Myös erilaiset ruokalorut jäävät nopeasti pienen lapsen mieleen.

Leipurileikki: lapset toimivat pareittain. Toinen parista on leipuri ja toinen on pulla, joka makaa selällään lattialla. Leipuri leipoo, hieroo, venyttää, pyörittelee, taputtelee, panee mausteita ja rusinoita ja voitelee. Tämän jälkeen vaihdetaan osia.

Miten rikastuttaa lasten leikkiä?

Aikuinen voi rikastuttaa lasten leikkiä olemalla itse läsnä leikissä ja tarjoamalla mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin. Aikuinen rikastuttaa ja monipuolistaa lasten leikkiä osallistumalla lasten leikkeihin ja kannustamalla lapsia olemaan sitkeitä haasteita kohdatessa.

Sääntöleikkejä harjoitellessa lapset tarvitsevat usein aikuisen tukemaan yhteistyötaitoja. Myös lasten omat spontaanit leikki-ideat tulevat helpommin toteutetuiksi aikuisen ohjauksen avulla. Lapsen on tärkeä saada myös itse ohjata leikkiä niin paljon kuin mahdollista ja jokaisen lapsen idean kohdalla on oleellista antaa lapselle mahdollisuus sen toteuttamiseen. Tämä tukee vahvasti kehittyvää itsetuntoa.

Millaisia sääntöleikkejä teillä leikitään eniten? 🙂

Kiitos että kävit lukemassa artikkelin!

Tule seuraamaan minua myös instagramin puolelle: lapsenkasvatus

Jätä kommentti