Arvioitu lukuaika: 8 minuuttia
, ,

Erityisherkkä lapsi – näin tuet lastasi!

Erityisherkkä lapsi – näin tuet lastasi!

Erityisherkkä lapsi reagoi ympäristöönsä muita voimakkaammin ja kuormittuu herkemmin. Erityisherkkä lapsi aistii kaiken syvemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Kasvattajien tehtävänä onkin tukea lasta ymmärtämään herkkyytensä ennemmin vahvuutena kuin heikkoutena. Empaattisuus, auttavaisuus, tunnollisuus ja tarkkuus ovat vain osa erityisherkän lapsen upeista ominaisuuksista.

Opi parhaimmat keinot puuttua lapsesi raivokohtauksiin!

Lapsen raivokohtaukset-verkkokurssi julkaistu!

29,90€ (ovh. 39,90€)

Kuormittaako lapsen jatkuva uhmaaminen ja rajojen kokeilu hermojasi? 
Onko arki yhtä kieltämistä ja positiivinen vire kodin ilmapiirissä kadonnut? 
Haluaisitko oppia toimivia keinoja puuttua lapsen raivokohtauksiin?
Haluaisitko tietää, miten saat vietyä haastavat tilanteet loppuun asti ja miten saat lapsen raivon kesytettyä niin, että lapsi oppii rakentavampia tapoja ilmaista itseään?

Jos vastasit yhteenkin kohtaan kyllä, tämä verkkokurssi on sinua varten!

Mistä tunnistaa erityisherkän?

Ominaista erityisherkälle lapselle on, että hän harkitsee ensin tarkkaan, ennenkuin toimii. Erityisherkkä lapsi mielellään tarkkailee tilannetta ensin, ennenkuin lähtee esimerkiksi mukaan yhteiseen liikunnalliseen leikkiin.

Erityisherkkyys ei ole diagnoosi tai sairaus, vaan synnynnäinen, periytyvä ominaisuus ihmisen temperamentissa. Jokainen erityisherkkä lapsi on omanlainen yhdistelmänsä erilaisia yksilöllisiä piirteitä. Lapsen kasvatus ja erilaiset kokemukset vaikuttavat ja muokkaavat lasta entisestään. Erityisherkästä lapsesta ajatellaan usein, että hän on luonteeltaan ujo ja arka, mutta näin ei kuitenkaan aina ole. Erityisherkkä lapsi voi olla myös hyvin sosiaalinen ja innokas esiintyjä, mutta voi silti kuormittua kovastikin ympäristön ärsykkeistä ja aistia kaiken todella voimakkaasti.

Erityisherkkien muita ominaispiirteitä ovat huomaavaisuus sekä tunnollisuus. Heidän tunne-elämänsä on myös hyvin voimakasta ja ajattelukyvyltään erityisherkät ovat äärimmäisen syvällisiä. Kasvaessaan isommaksi, erityisherkkä lapsi kuormittuu ympäristön ärsykkeistä yhä helpommin ja lapsen huomiointikyky muuttuu yhä tarkemmaksi. Erityisherkät ovat myös muita haavoittuvaisempia ja aistiherkkyyttäkin saattaa esiintyä. Esimerkiksi vaatteiden pesulaput saattavat tuntua lapsesta inhottavalta ihoa vasten tai sukat voivat tuntua kutittavilta. Lempeä kasvatus on kasvatustyyli, jota myös erityisherkkä lapsi tarvitsee oman kasvunsa tukemiseksi.

Erityisherkät lapset havaitsevat ja pohtivat kaikkea uutta tarkemmin kuin muut lapset. He myös huomaavat helposti, jos jokin pieni yksityiskohta ei ole heidän mieleensä, esimerkiksi jos banaanissa on pieni pala tummaa kohtaa. He reagoivat herkästi muutoksiin ja omistavat hyvin herkän hermojärjestelmän. He reagoivat herkästi kipuun ja koviin ääniin, itkevät helposti mutta pyrkivät myös suorituksissaan täydellisyyteen ja virheettömyyteen. Pienikin virhe voi tuntua erityisherkästä lapsesta todella suurelta taakalta.

Mitä lapsen erityisherkkyys vaatii meiltä aikuisilta?

Erityisherkkä lapsi hyötyy parhaiten aikuisten lempeästä ohjauksesta. Lempeästi ohjaava aikuinen viestittää lapselle ymmärtävänsä tätä ja kunnioittavansa lasta sellaisena kuin hän on. Erityisherkkä lapsi voi hyvin kun vain osaamme kuunnella häntä ja hänen tarpeitaan.

Erityisherkkyyden ongelmana on liiallinen kuormittuneisuus ja ylivirittyneisyys. Tähän tulisikin aikuisen pystyä reagoimaan ajoissa tarjoamalla oikealla hetkellä rauhaa ja lepoa lapselle. Esimerkiksi hiljainen leikkiaika auttaa lasta tasapainoon ylikuormittuneisuuden sijaan. Erityisherkkä lapsi reagoi vahvasti muutoksiin, sillä jokainen muutos edellyttää aina uusien ärsykkeiden työstämistä. Lapsi tarvitseekin usein paljon aikaa sopeutuakseen erilaisiin muutoksiin.

Huomioi arjessa seuraavat asiat:

Käytä hyväksesi leikkiä ja huumoria – erityisherkän lapsen on tärkeä saada kasvaa positiivisen ilmapiirin ympäröimänä. Yhteinen leikki paitsi rauhoittaa, mutta myös vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä tunneyhteyttä.

Anna lapselle vaihtoehtoja – vaihtoehdot lisäävät lapsen omaehtoisuuden tunnetta ja vahvistavat omanarvontuntoa. Lapsi saa myös itselleen tunteen siitä, että hänellä on mahdollisuuksia vaikuttaa omassa arjessaan.

Näe lapsen ylikuormittumisen merkit – mm. ärtyminen, silmien hierominen, itkuisuus ja kieltäytyminen ruoasta ovat näitä merkkejä. Ylikuormittuessaan oma lapseni saattaa vetäytyy kaveriporukasta ja kertoo haluavansa olla yksin ja silloin se on hänelle suotava. Kun lapsi käynyt ”lataamassa akkunsa”, hän palaa hetkenpäästä takaisin.

Tunteiden nimeämisellä suuri merkitys – erityisherkkä lapsi kokee kaikki tunteet voimakkaammin, joten tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen luovat lapselle ymmärrystä omaa toimintaa kohtaan. Aikuisen sanoittaessa lapsen tunnetilaa, lapsikin oppii nimeämään omia tunteitaan ja hyväksymään tunteet sellaisina kuin ne ovat. Tunteiden, tekojen ja ajatusten erottaminen toisistaan on äärimmäisen tärkeää ja vahvistuvat aikuisen sanoittamisen avulla.

Ymmärrä lapsen tunnetta – ilman että menet tunteeseen itse mukaan. Erityisherkän lapsen vanhemman on myös tärkeää pitää huolta itsestään. Meidän on vaikea ymmärtää ja olla tukena lapsen tunteenpurkauksen aikana jos olemme itse kuormittuneita. Monesti erityisherkän vanhemman on helpompi asettua oman erityisherkän lapsen asemaan, koska tietää mitä lapsi käy juuri siinä tilanteessa läpi.

Miten tukea erityisherkkää lasta?

Erityisherkkä lapsi kaipaa ennenkaikkea vahvasti läsnäolevaa aikuista, joka ymmärtää häntä ja hänen tarpeitaan. Lapsi kaipaa kipeästi tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi juuri sellaisena kuin hän on.

 1. Kuuntele ja usko lapsen kokemusta – esim siitä että jokin tekee kipeää. Jos lapsi näin sanoo, meidän ei tule vähätellä hänen kokemaansa
 2. Pidä huoli siitä, ettei nälän tunne ehdi kasvaa liian suureksi – Pieniä välipaloja on hyvä pitää aina mukana.
 3. Tue lapsen omanarvontunnon kehittymistä viettämällä aikaa lapsen kanssa – yhteinen aika osoittaa lapselle, että hän on tärkeä ja hänestä pidetään
 4. Osoita kunnioitusta ja auta lasta näkemään omat vahvuutensa – joka kerta lapsen moittiessa itseään, auta häntä ajattelemaan toisin sanoittamalla hänen vahvuuksiaan
 5. Pidä kiinni selkeistä rajoista ja perustele ne tarkkaan lapselle – selkeät rajat ja oikeudenmukaiset perustelut vahvistavat herkän lapsen turvallisuuden tunnetta
 6. Keskustele lapsen kanssa etukäteen uusista tilanteista – näin autat häntä valmistautumaan etukäteen. Uuden asian kohtaamisessa varmista kuitenkin, että lapsi on levännyt ja kylläinen
 7. Annan lapselle kokemuksia onnistua – anna lapsen kokeilla itse ja rohkaise häntä yrittämään, vaikka lapsi alkuun epäröisikin. Kehu pienestäkin yrittämisestä!
 8. Keskustele lapsen kanssa etukäteen asioista, jotka voivat mennä pieleen ja mitä voi tehdä silloin, kun niin käy – ”Harjoitus tekee mestarin! Vaikka jotain asiaa ei VIELÄ osaa, se ei tarkoita etteikö joku päivä voisi olla siinä ihan mestari!”
 9. Pidä lapsen vireystaso sopivana – lapsen ollessa esimerkiksi liian väsynyt, on uuden oppiminen hyvin haastavaa. Sopivan vireystilan saavuttaa helpommin tarpeeksi levännyt ja kylläinen lapsi
 10. Ole positiivisuuden, innostuksen ja elämänilon esimerkki! – erityisherkkä lapsi on usein hyvin vaativa itseään kohtaan. Iloinen ja lämmin ilmapiiri vahvistavat lapsen ajatteluntaitoja positiivisemmaksi

Erityisherkkä vanhempi

Erityisherkän lapsen ja vanhemman suhteessa on monia etuja. Erityisherkän vanhemman hyvinvointi on herkän lapsen elämässä kaikkein tärkeimmässä roolissa. Arjen tasapainottaminen tukee kokonaisvaltaisesti sekä lapsen että vanhemman onnellisuutta.

Erityisherkkinä vanhempina meidän tulee ennenkaikkea arvostaa itseämme. Lapsemme lukee meitä kuin avointa kirjaa ja lapsi huomaa kyllä, jos emme ole sinut itsemme kanssa. Meidän on kiinnitettävä huomiota sanoihin, joita puhumme itsellemme, sillä negatiiviset ajatukset itsestämme näkyvät käytöksessämme ja lapsi mallintaa meitä joka tilanteessa. Olemme herkälle lapselle kuin peilejä, joista he ottavat mallia omaan toimintaansa.

Oman herkkyytemme avulla ymmärrämme paremmin myös herkkää lastamme ja tiedämme hyvin herkästi, kuinka missäkin tilanteessa kannattaa toimia. Erityisherkkänä vanhempana sinulla on myös kyky ymmärtää lastasi kokonaisvaltaisesti. Koette usein lapsesi kanssa yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Tarvitsemme herkkyytemme vuoksi tavallista enemmän omaa aikaa, ettemme kuormitu liikaa. Siksi kehotankin sinua, erityisherkkä vanhempi, miettimään muun muassa sitä, onko työsi liian kuormittavaa tällä hetkellä ja jaksatko arjessasi? Erityisherkkä lapsemme tarvitsee meitä täyteen läsnäoloon joka päivä, emmekä pysty antamaan sitä hänelle, jos akkumme on kulutettu lähes täysin jo työpäivän aikana. Ymmärsin itse tämän silloin kun lopulta halusin keventää huomattavasti työpäiviäni. Nykyään minulla on paljon enemmän aikaa itselleni, jolloin pystyn antamaan itsestäni paljon enemmän perheelleni.

Olemme erityisherkkinä vanhempina myös todella tunnollisia, joten emme pysty koskaan tekemään työtämmekään vähemmän kuin 110% ja jos joskus teemme vähemmän, tunnemme suurta häpeää ja huonommuudentunnetta. Tämäkään ei usein riitä ja jäämmekin monesti vielä miettimään epäonnistumistamme ja sitä, kuinka moni sen saattoi myös huomata.

Sekä vanhemman että lapsen ollessa erityisherkkiä, meillä on vanhempina herkemmät tuntosarvet ymmärtää lapsemme kokemuksia. Vanhempi on lapselle ikään kuin kokemusasiantuntija maailmasta, joka tarjoaa ajoittain haasteita pärjätä oman herkkyyden kanssa. Ymmärtäessämme itseämme, meidän on helppo ymmärtää myös lastamme ja usein ohjaamme lastamme huomaamattammekin lempeällä otteella.

Erityisherkkä lapsi päiväkodissa

Myös päiväkodin henkilökunnan on oleellista tietää, mitä erityisherkkä lapsi tarvitsee ja miten häntä voidaan arjessa tukea. Avoimuus vanhempien ja päiväkodin välillä lapsen asioista on erityisen tärkeää.

Erityisherkkä lapsi tekee ympäristöstään yksityiskohtaisia huomioita ja on harkitsevainen uusien asioiden edessä. Päiväkodin henkilökunnan on tärkeä ymmärtää lasta silloin, jos lapsi ei ole muihin verrattuna yhtä innokas osallistumaan asioihin, joita hän ei ole vielä koskaan kokeillut. Tällainen lapsi uupuu helposti liiallisten ärsykkeiden tai kovien äänien vuoksi. Ylikuormittumisen ehkäisemiseksi lapselle tulisi tarjota päivään lepoa ja sallia rauhallista tekemistä ilman melua. Kritiikin vastaanottaminen on myös usein vaikeaa, sillä erityisherkkyyden omaavat lapset ovat kovin itsekriittisiä ja vaativat itseltään paljon.

Päiväkoti voi tukea erityisherkkää lasta monin tavoin. Tunnetaitoja ja tunteiden nimeämistä on tärkeä harjoitella aktiivisesti ja tutustuttaa lapsiryhmä erilaisiin luonteenvahvuuksiin. Tunteiden, tekojen ja ajatusten eriyttäminen on varsinkin erityisherkille, mutta myös jokaiselle lapselle tärkeä taito. Ennakointi kuvien avulla helpottaa herkkää lasta valmistautumaan uusiin asioihin.

Meidän perheestämme löytyy siis kaksi erityisherkkää – minä ja tyttäreni <3

Löytyykö teidän perheestänne erityisherkkiä? 🙂

Seuraa postauksiani myös instagramissa: lapsenkasvatus

2 kommenttia artikkeliin ”Erityisherkkä lapsi – näin tuet lastasi!”

 1. Mä olen kanssa huomannut oman erityisherkän lapseni kanssa, että erityisesti kannattaa pitää huolta syömisestä ja nukkumisesta. Väsymys tai nälkä lisää huomattavasti riskiä kuormittumiseen ja sitä kautta ylilyönteihin.

  Pelottavan paljon riippuu myös siitä millainen kemia lapsella on varhaiskasvattajan / opettajan kanssa – toinen valittaa, että lapsi on siirrettävä erityisen tuen pienryhmään eikä pärjää normaalissa ryhmässä, toinen sanoo, että helpoin ja innokkain oppilas mitä hänelle on koskaan osunut kohdalle.

 2. Kiitos viestistäsi! Kyllä, se on juuri näin! ja todettu myös oman lapseni kohdalla. Myönnettäköön että myös itselleni laadukas uni ja säännöllinen ruokailu on tärkeää päivän sujuvuuden kannalta 🙂

  Olet oikeassa. Ei ole itsestäänselvää että päiväkodissa tai koulussa ymmärretään lapsen erityisherkkyyttä. Jos opettaja ei ymmärrä lapsen herkkyyttä, lapsi leimataan helposti hankalaksi. Erityisherkälle lapselle on niin tärkeää, että opettaja pitää hänestä, koska juuri hän aistii sen niin herkästi. Se että opettaja arvostaa lasta sellaisena kuin hän on, voi vaikuttaa suurestikin lapsen oppimiseen. Vanhempi voi tehdä parhaansa ja avata lapsen herkkyyttä opettajalle, joka toivon mukaan on hyvin ymmärtäväinen ja ottaa asian huomioon. <3

Jätä kommentti