, , , ,

Lapsen tunnesäätely kehittyy aikuisen esimerkin ja kärsivällisyyden avulla. Aikuisen empaattisuus ja aito läsnäolo auttavat lasta tuntemaan olonsa turvalliseksi, jolloin lapsi uskaltaa ilmaista tunteitaan avoimesti. Lapsen tunnesäätely tarkoittaa kykyä hallita ja säädellä omia tunteitaan erilaisissa tilanteissa. Lapsen tunnesäätely auttaa lasta selviytymään haasteista, kehittämään sosiaalisia taitoja ja vahvistamaan itsetuntoa. Lapsen tunnesäätely tarkoittaa … Lue lisää

, , ,

Lapsen raivokohtaukset ovat lapsen tapa reagoida haastaviin tunteisiin. Raivokohtauksen aikana vanhemman on hyvä muistaa, että kaikki tunteet ovat sallittuja, mutta merkitystä on sillä mitä teemme kohdatessamme haastavan tunteen. Muita tai itseään ei saa satuttaa. Tutustu verkkokurssiini: Lapsen raivokohtaukset – verkkokurssi raivon kesyttämiseen Lapsen raivokohtaukset ovat aikuiselle merkki siitä, että lapsen … Lue lisää

, , ,

Lapsen kasvatus on sekä lapsen että kasvattajan yhteistä vuorovaikutusta sekä matka kohti toisiinsa tutustumista. Lapsen kasvatuksen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on tukea lasta pärjäämään elämässään itsenäisesti. Hyvää kasvua tukee vanhempien luoma turvallisuus, hyvinvointi sekä pysyvyys. Olennaista on, että vanhempi saa luotua toimivan suhteen lapsen kanssa, vaikka he olisivatkin yhdessä erilaisia. Esimerkiksi … Lue lisää

, , ,

Vanhemmuus tuo mukanaan paljon vastuuta, mutta samalla rikastuttaa elämää merkittävimmällä tavalla. Se on suuri lahja, jota emme voi pitää itsestäänselvyytenä. Vanhemmuuteen kuuluu myös haasteet lapsen kasvatuksessa ja tärkeää onkin muistaa olla armollinen itseä kohtaan. Vanhemmuus on yksi elämän merkittävimmistä tehtävistä, ja se tarjoaa runsaasti ilon hetkiä, mutta myös haasteita. Lempeän … Lue lisää

, , ,

Lempeä kasvatus on kasvatustyyli, joka korostaa lapsen kunnioittamista, yhteyden vaalimista ja empaattista lapsen kohtaamista. Se pyrkii näkemään lapsen käytöksen taakse ja ymmärtämään lapsen tunteiden takana olevat tarpeet. Lempeä kasvatus auttaa vanhempia hyväksymään lapsen tunteet ja kehittämään kokonaisvaltaista ymmärrystä lapsen tarpeista ja kehityksestä. Lempeä kasvatus on käytännössä lapsen puolella olemista ja … Lue lisää

Artikkelit ja oppaat Lapsen kasvatus rajoilla ja rakkaudella -blogi tarjoaa tehokkaita lapsen kasvatukseen liittyviä vinkkejä ja antaa vanhemmille avaimet lapsen kasvun ja kehityksen kokonaisvaltaiseen tukemiseen.

,

Kun lapsi ei syö, vanhempi turhautuu ja huolestuu helposti. Kasvaakseen normaalisti lapsi tarvitsee riittävästi monipuolista ravintoa. Lapsen syömättömyyden taustalla voi olla moniakin asioita, joista vanhemman on hyvä olla tietoinen ruokailun sujuvuuden parantamiseksi. Jokainen lapsi syö joskus huonosti. Yleensä tähän on syynä se, ettei lapsen vain ole nälkä. Erilaiset taustalla olevat … Lue lisää

, , ,

Päivähoidon eli varhaiskasvatuksen aloittaminen päiväkodissa on suuri askel perheen elämässä. Päiväkodin aloitus helpottuu, kun kotona ja päiväkodissa vallitsee positiivinen asenne lapsen päiväkodin aloitusta kohtaan. Päiväkodin aloitus alkaa yleensä varhaiskasvattajan ja vanhemman aloituskeskustelulla, jonka aikana käydään läpi sitä, millainen lapsi on päiväkodin aloittamassa. Päiväkotiin tutustutaan ensin vanhemman kanssa yleensä kolme kertaa … Lue lisää

, , ,

Kasvatuskumppanuus tarkoittaa sitä, että vanhemmat ja ammattilaiset ovat sitoutuneita toimimaan yhdessä tukeakseen lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista. Toimiva kasvatuskumppanuus on jokaisen lapsen etu. Vanhemmilla ja ammattilaisilla on lapsesta olemassa erilaiset tiedot ja kokemukset, mutta on tärkeää, että kaikkia näitä tietoja pidetään osapuolten kesken yhtä tärkeinä. Mielipiteet voivat ja saavat … Lue lisää

, , ,

Lapsen uhmaikä on tahtoikä, jolloin lapsi testaa oman tahdon rajoja. Uhmaikä on tärkeä vaihe lapsen persoonallisuuden kehityksessä sekä edellytys lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle ja kehitykselle. Opi parhaat keinot lapsen uhman helpottamiseksi Lapsen raivokohtaukset kuuluvat osaksi uhmaikäisen lapsen elämää ja ovat täysin normaali näky arjessa. Uhmaiässä oleva lapsi on vielä täysin omien … Lue lisää

,

Lasten ruutuaika on aika, jonka lapsi käyttää digitaalisten laitteiden ja sisältöjen parissa. Digitaalisia laitteita ovat esimerkiksi televisio, tabletti, puhelin, pelikonsolit ja tietokoneet. Digitaalisia sisältöjä ovat sen sijaan erilaiset videot ja elokuvat, mobiilisovellukset sekä pelit. Digilaitteilla on tänä päivänä paljon iloa ja hyötyäkin lasten elämässä. Erityisesti tablet-laitteen parissa lapset viihtyvät hyvinkin … Lue lisää

, ,

Erityisherkkä lapsi reagoi ympäristöönsä muita voimakkaammin ja kuormittuu herkemmin. Erityisherkkä lapsi aistii kaiken syvemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Kasvattajien tehtävänä onkin tukea lasta ymmärtämään herkkyytensä ennemmin vahvuutena kuin heikkoutena. Empaattisuus, auttavaisuus, tunnollisuus ja tarkkuus ovat vain osa erityisherkän lapsen upeista ominaisuuksista. Mistä tunnistaa erityisherkän? Ominaista erityisherkälle lapselle on, että hän harkitsee ensin … Lue lisää

, ,

Vauvan kehitys edellyttää vuorovaikutussuhdetta oman vanhemman kanssa. Kaikki se, mitä vauvan kanssa tehdään ja koetaan, on vuorovaikutusta. Vauvan kehityksen edellytys on vauvan ja vanhemman välinen vuorovaikutus ja tunne perusturvallisuudesta sekä luottamus omaan vanhempaan. Parasta ajanvietettä vauvalle on yhdessä vietetty aika oman vanhemman kanssa. Vauva oppii pikkuhiljaa luottamaan omaan vanhempaan, kun … Lue lisää

,

Jokaisen vauvan riittävä uni on välttämättömyys aivojen kasvun ja kehityksen sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Vauvan uni muuttuu ja kehittyy yksilöllisesti vauvan kasvun myötä. Vastasyntyneen vauvan uni on vielä hyvin katkonaista eikä päivissä ole usein vielä lainkaan rytmiä. Ihan pieni vauva tarvitsee paljon läheisyyttä ja turvallisuudentunteen vuoksi hyvin samanlaiset olosuhteet kuin … Lue lisää

, ,

Lapsen aggressio saattaa joskus purkautua niin, että lapsi lyö joko itseään tai muita. Lapsi ei vielä tässä vaiheessa osaa tai kykene toimimaan muulla tavalla ja aikuisen tehtävänä onkin tarjota tukea ja rakentavampia tapoja lapsen aggression hallintaan. Lapsen raivokohtaukset voivat usein aiheuttaa myös sen, että tunteiden ylikuumeneminen saa lapsen toimimaan ei-.toivotulla … Lue lisää

, , ,

Itsesäätely on itsensä ja oman käyttäytymisensä tietoista ohjaamista tavoitteita kohti, häiriötekijöistä välittämättä. Itsesäätely tarkoittaa myös samaa kuin itsekuri tai tahdonvoima. Itsesäätely on taito, joka vaatii kehittyäkseen sen aktiivista käyttöönottoa. Itsesäätely vaatii tietoista, tavoitteisiin perustuvaa toimintaa. Se liittyy vahvasti myös toiminnanohjaukseen, motivaatioon ja tunteiden säätelyyn. Itsesäätely on jokapäiväisessä käytössämme ja sen … Lue lisää